powrót 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 

Kontakt :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu,

38-220 Dębowiec 101,

tel. (13) 4413028, wew.42  fax (13) 4413082

Kierownik Ośrodka     : Janusz Czajka

Czynny                             poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30
                                     
środa                                           7:30 – 17:00
                                     
piątek                                          7:30 – 14:00

 

                                      strona internetowa : www.gops.debowiec.pl

                                     

                                      Od roku 2008 GOPS w Dębowcu realizuje projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
                                      "Czas na aktywność w gminie Dębowiec"