www.debowiec.pl

Urząd Gminy Dębowiec
38-220 Dębowiec 101,

woj. podkarpackie

email:
         debowiecug@pro.onet.pl
strona:
        http://www.debowiec.pl
strona BIP: 
http://www.bip.debowiec.pl                                         
Nr konta (opłaty skarbowe i inne wpłaty)
 85 8627 1024 2004 6000 3014 0002

Godziny urzędowania:
poniedziałek:7:30-15:30
wtorek:7:30-15:30
środa:7:30-17:00
czwartek:7:30-15:30
piątek:7:30-14:00

Numery telefonów Urzędu:
+48 (013) 4413028, 4413082, 4413730, fax 4413731 wewnętrzne wybierane tonowo :

33  wójt
40  sekretarz
32  sekretariat wójta
36  skarbnik gminy
43  księgowość urzędu
34  podatki i księgowość podatkowa
45  ewidencja ludności, obsługa rady gminy
31  urząd stanu cywilnego
46  kasa
41  rolnictwo, drogi, działalność gosp.
38  budownictwo, gosp. przestrzenna
39  zasiłki rodzinne, fund.alimentacyjny
35  Ośrodek Doradztwa Rolniczego, śmieci
37  informatyk, Radca pr.
42  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
49  Informacja, sekretariat ogólny
44  dowody osobiste
30  fax