PATRON STRAŻAKÓW – Św. FLORIAN

Kult św. Floriana, jako obrońcy od ognia w Galicji rozszerzył się na większą skalę w XVI wieku. Legenda wiązała się z faktem, że kiedy wybuchł wielki pożar w Krakowie w 1528 r. i. wiele budynków spłonęło, a kościół na Kleparzu ocalał, w którym znajdowały się relikwie św. Floriana, ludzie uwierzyli, że stało się tak dlatego, że św. Florian opiekował się tym Kościołem i ochronił go od ognia.
Z biegiem czasu kult rozszerzył się na całą Polskę. Św. Florian - patron ludzi, którzy w trosce o życie bliźniego, ludzkie mienie i środowisko, walczą z kataklizmem, żywiołem, zagrożeniem, nieszczęściem. Św. Florian - wzór człowieka nieugiętego w swoich przekonaniach, wzór wierności wyznawanej wiary, wzór męstwa, odwagi, ofiarności - narażał się dla bliźniego, dla przyjaciół, chciał pomoc, chciał ulżyć w cierpieniu i padł ofiarą własnej ofiarności.                                                                 
.
 

Zarząd Gminny ZOSP w Dębowcu


Powstał w wyniku reorganizacji administracyjnej w roku 1976. Wcześniej, bo w 1973 roku zostali powołani Komendanci Gminni OSP. W Dębowcu na Komendanta powołano Jana Pierzowicza. I Zjazd Gminny odbył się w dniu 16 maja 1976 roku, uczestniczyli w nim delegaci z Cieklina, Dębowca, Zarzecza, Dzielca, Łazów Dębowieckich, Woli Dębowieckiej, Majscowej, Duląbki i Dobryni. Prezesem został Jan Pepera, sekretarzem Adam Mikuś. II Zjazd odbył się 19 listopada 1978 roku. W wyniku likwidacji gminy Osiek Jasielski w skład zarządu gminnego w Dębowcu weszli przedstawiciele OSP Czekaj, Osieka Jasielskiego, Świerchowej, Załęża i Zawadki Osieckiej.  Gminy Dębowiec i Osiek Jasielski były połączone do roku 1985. Prezesem ZG ZOSP w Dębowcu został Mieczysław Słowiński, sekretarzem Adam Mikuś,  Jan Pierzowicz nadal pełnił obowiązki Komendanta Gminnego. W roku 1985 Komendantem Gminnym został Tadeusz Czechowicz, który funkcję sprawował przez dwa lata. Od 1987 roku ponownie komendantem Gminnym został  Jan Pierzowicz, który pełnił funkcję do 1996 roku, kiedy to Komendantem został Jan Lepak  naczelnik z OSP w Łazach Dębowieckich. W 1991 roku Zarządem Gminnym ZOSP kierowali: Roman Jedliński - prezes, Jan Lepak i Bogdan Wcisło -vice prezesi, Jan Pierzowicz - Komendant Gminny, Irena Jurusik- sekretarz, Ludwik Biesiadzki - skarbnik, członkami zarządu byli: Zenon Konopka, Bronisław Czechowicz, Stanisław Cygan, Piotr Biesiadzki, Zbigniew Libuszewski, Jan Starzec, Zdzisław Brej, Daniel Ciuła, Stanisław Wietecha, Kazimierz Więcek, Leopold Myśliwiec i Władysław Płaczek. W 1993 roku prezesem ZGm został Adam Mikuś. W 1996 roku powołano nowy Zarząd Gminny w składzie: Jan Szczepanik - prezes, Zenon Konopka i Dominik Rzońca - vice prezesi, Roman Maczuga - sekretarz, Jan Duwer - skarbnik, Jan Lepak- Komendant Gminny, członkami zostali: Janusz Cygan i Zbigniew Mlicki.

 

 

Aktualni Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
 w Dębowcu  ( wybory 2016-05-29 )

 

Dominik Rzońca

Prezes

 

Jan Lepak

Wiceprezes

 

Antoni Wietecha

Wiceprezes

 

Witold Wątroba

Komendant Gminny

 

Wiesław Pięta

Sekretarz

 

Mieczysław Czechowicz

Skarbnik

 

Bronisław Czechowicz

Członek Prezydium

 

Wojciech Stefanik

Członek Zarządu

 

Marek Kuczaj

Członek Zarządu

 

Stanisław Budziak

Członek Zarządu

 

Bogusław Libuszowski

Członek Zarządu

 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego

 

 

Bogusław Zoła

Przewodniczący

 

Tomasz Dąborowski

Wiceprzewodniczący

 

Zbigniew Goleń

Sekretarz

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 

 

Dominik Rzońca

Prezes Zarządu Gminnego

 

Witold Wątroba

Komendant Gminny

 

Mieczysław Czechowicz

członek

 

Antoni Wietecha

członek

 

Tadeusz Myśliwiec

członek

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
 do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 

 

Dominik Rzońca

Prezes ZG ZOSP

 

Witold Wątroba

Komendant Gminny

 

Jan Lepak

Wiceprezes

 

 

OSP Cieklin

 

Jednostka OSP powstała w 1905 roku. Naczelnikiem OSP był Bartłomiej Poliwka. W 1910 roku prezesem został ks. Jan Rudnicki, a naczelnikiem Jan Biernacki. Sprzęt przechowywano w drewnianej remizie.

Do 1964 roku straż miała ręczną sikawkę czterokołową, która po zdemontowaniu została przekazana do Izby Pamięci w KP SP w Jaśle. Jednostka otrzymała motopompę Leopolię. Dwudziestego kwietnia 1970 r. około godz. 3  nad ranem, we wsi wybuchł największy pożar w historii powiatu jasielskiego. Spaleniu uległo ponad 70 budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Jednostka otrzymała motopompę M-800 a w późniejszym okresie samochód „Żuk". Dopiero w latach siedemdziesiątych wybudowano murowaną remizę, którą oddano do użytku w dniu 26 maja 1974 roku. W tym okresie jednostka liczyła 17 członków i kierował nią zarząd w składzie: Leon Szańca - prezes, Józef Cygan - naczelnik, Eugeniusz Budziak- skarbnik, Józef Świątek- sekretarz, Stanisław Poliwka - gospodarz. Kierowcą był Kazimierz Budziak. W roku 1975 straż liczyła 20 członków, którą kierował zarząd w składzie: Józef Cygan -prezes, Edward Budziak - naczelnik, Władysław Biernacki - z-ca naczelnika, Stanisław Czechowicz - sekretarz, Tadeusz Czechowicz - skarbnik.

W latach osiemdziesiątych była jednostką aktywną liczącą 22 członków i 10 członków MDP, uczestniczyła w zawodach odnosząc znaczące sukcesy. W 1984 r. zarząd działał w składzie: Stanisław Poliwka - prezes, Tadeusz Czechowicz- naczelnik (do roku 1985 a następnie powołano Stanisława Fido) Tadeusz Żychowski - skarbnik, Bronisław Kamiński - sekretarz, Edward Budziak - członek. Komisja Rewizyjna działała w składzie: Aleksy Świątek, Stanisław Mlicki i Edward Twardzik.

W latach 1989-1991 przeprowadzono kapitalny remont remizy. Jednostka posiada samochód Man z pełnym wyposażeniem, motopompę PO 5, kompletne uzbrojenie strażaków.

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Cygan Stanisław

Prezes

2

Więcek Przemysław

Vice Prezes Naczelnik

3

Mlicki Marek

VICE Prezes

4

Świątek Piotr

za-ca naczelnika

5

Sławniak Mirosław

Sekretarz

6

Dziedzic Bronisław

Skarbnik

7

Nabożny Mieczysław

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Więcek Stanisław

Przewodniczący

2

Czechowicz Edward

Wiceprzewodniczący

3

Żychowski Ryszard

sekretarz

 

Adres :  Ochotnicza Straż Pożarna w Cieklinie
                38-222 Cieklin 163

 

OSP Dębowiec

 

Jednostka OSP powstała w roku 1887 z inicjatywy ks. Jana Kopytyńskiego. W roku 1892 w Dębowcu uchwalono „Regulamin ogniowy". Naczelnikiem OSP Dębowiec od początku założenia byli: Andrzej Watulewicz przed 1890 rokiem, w latach 1890-1898 Michał Łonicki, w latach 1899-1905 Ludwik Karasiński, w latach 1906-1909 Tadeusz Łonicki, w latach 1910-1912 Józef Mikuś. W 1912 roku powołano na prezesa Józefa Budziaka, naczelnikiem został Stanisław Zawisza. Komendantami, naczelnikami lub prezesami OSP byli:  Karol Dębski, Leopold Dobrowolski, Ludwik Biesiadzki, Stanisław Zawadzki, Adam Mikuś, Jan Pierzowicz, Ryszard Kostur.

W roku 1987 zarząd działał w składzie: Adam Mikuś - prezes, Jan Pierzowicz - naczelnik, Mirosław Pankiewicz - skarbnik, Józef Stachowicz - sekretarz i Ludwik Biesiadzki-gospodarz. Natomiast w roku 1991 zarząd działał w składzie: Adam Mikuś -prezes, Piotr Biesiadzki - naczelnik, Józef Stachowicz - sekretarz, Mirosław Pankiewicz - skarbnik i Ludwik Biesiadzki - gospodarz. Od 1996 roku zarząd OSP działa w składzie: Andrzej Mika - prezes, Piotr Biesiadzki - naczelnik, Adam Mikuś - vice prezes, Wojciech Pietraszek - z-ca naczelnika, Stanisław Gierut - sekretarz, Mirosław Pankiewicz - skarbnik i Ludwik Biesiadzki - gospodarz.

Jednostka działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Posiada odpowiednią remizę, samochód ciężarowy Mercedes i Nisan Navara oraz niezbędne wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka. Z okazji 100-lecia działalności w roku 1991 otrzymała sztandar. Aktywnie uczestniczy w zabezpieczaniu uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. W rynku usytuowana jest figura Św. Floriana z roku 1825.

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Dąborowski Tomasz

Prezes

2

Kamiński Mariusz

Vice Prezes Naczelnik

3

Mikołajczyk Jan

VICE Prezes

4

Kwilosz łukasz

Wice Prezes

5

Kołek Romuald

Sekretarz

6

Pierzowicz Andrzej

Skarbnik

7

Dąborowski Tadeusz

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Rodak Jan

Przewodniczący

2

Pierzowicz Mateusz

członek

3

Gnot Radosław

członek

 

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu
               38 -220 Dębowiec 100

Tytuł:  regulamin ogniowy tekst — opis: Opis: Opis: Opis: Opis: regulamin ogniowy tekst

 

OSP Dobrynia

 

Jednostka powstała w 1946 roku w inicjatywy st. chor. Stanisława Nowakowskiego. Pierwszym naczelnikiem był Józef Brej.

W grupie założycieli byli ponadto: Czesław Brej, Wacław Brej, Czesław Brej, Eugeniusz Brej, Dominik Ciuła, Bronisław Jędryczka, Eugeniusz Kamiński, Apolinary Mastej, Bronisław Maczuga, Zygmunt Mastej, Marian Ślusarczyk, Roman Żychowski.

Jednostka wyposażona jest w motopompę PO 5 wraz z niezbędnym osprzętem i umundurowaniem oraz samochód Żuk.

 

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Kuczaj Marek

Prezes

2

Ślusarczyk Czesław

Vice Prezes Naczelnik

3

Mastej Wacław

VICE Prezes

4

Maczuga Krzysztof

z-ca naczelnika

5

Jędryczka Piotr

Sekretarz

6

Żychowski Zbigniew

Skarbnik

7

Maczuga Zbigniew s.Stanisława

Vice Prezes Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Biernacki Wiesław

Przewodniczący

2

Brej Mieczysław

wiceprzewodniczący

3

Dedo Adam

sekretarz

 

Adres :   Ochotnicza Straż Pożarna w Dobryni
                38-222 Cieklin, Dobrynia 139

 

OSP Duląbka

 

Jednostka powstała w 1945 roku, a jej głównym założycielem był Władysław Kamiński, który przez 30 lat pełnił funkcję naczelnika. Ponadto założycielami byli: Tadeusz Milicki, Tadeusz Setlak, Franciszek Więcek, Mieczysław Czerkiewicz i Tadeusz Świątek. W 1995 roku jednostka obchodziła jubileusz 50-lecia działalności. Jednostka jest organizatorem, co roku tradycyjnych „spotkań opłatkowych". Jednostka posiada remizę murowaną. Na wyposażeniu ma samochód Żuk wrazz kompletnym uzbrojeniem i umundurowaniem. Jednostką w różnych okresach czasu kierowali: Władysław Kamiński, Ryszard Żychowski, Tadeusz Setlak, Dominik Rzońca, Jan Czerkiewicz. W 1998 roku jednostka liczyła 48 członków i kierował nią zarząd w składzie: Dominik Rzońca - prezes, Mirosław Światek - naczelnik, Janusz Budziak - sekretarz, Bogusław Zoła - skarbnik, Jan Wyżkiewicz - gospodarz-kierowca. Obecnie jednostka posiada murowaną remizę oraz samochód marki Gazela.

 

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Zoła Bogusław

Prezes

2

Krzan Mirosław

Vice Prezes Naczelnik

3

Zoła Justyna

VICE Prezes

4

Zdebik Mateusz

z-ca naczelnika

5

Wyżkiewicz Jan

Sekretarz

6

Kmiecik Roman

Skarbnik

7

Pisz Paweł 

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Zdebik Angelika

Przewodniczący

2

Rzońca Marek

wiceprzewodniczący

3

Barzyk Wiesław

sekretarz

 

Adres :   Ochotnicza Straż Pożarna w Duląbce
                 38-222 Cieklin, Duląbka

 

OSP Dzielec

 

Jednostka OSP w Dzielcu powstała w roku 1953 z inicjatywy druhów: Andrzeja Więcka, Kazimierza Derenia, Tadeusza Więcka, Emila Świątka, Andrzeja Papierniaka, Mariana Więcka, Stanisława Ćwika, Jana Budziaka, Eugeniusza Jędryczki, Bolesława Milickiego, Jana Rolka, Juliana Świątkowskiego, Emila Kamińskiego, Alojzego Poliwki przy współpracy Karola Stawiarskiego -Komendanta Powiatowego Straży w Jaśle.

Zarząd w 1953 roku: Kazimierz Dereń - prezes, Andrzej Więcek -naczelnik, Emil Świątek- sekretarz, Tadeusz Więcek - skarbnik. Zarząd w tym składzie działał do 1987 roku. W tym roku naczelnikiem został Kazimierz Więcek. W roku 1970 jednostka otrzymała motopompę Leopolię, która została zamieniona na PO 5. Sprzęt przechowywany jest w murowanej remizie , jednostka posiada samochód pożarniczy Żuk.

 

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Daraż Janusz

Prezes

2

Budziak Stanisław

Vice Prezes Naczelnik

3

Ryba Mateusz

VICE Prezes

4

Papaciak Wiesłąw

z-ca naczelnika

5

Betlej Andrzej

Sekretarz

6

Więcek Waldemar

Skarbnik

7

Mlicki Zbigniew

Gospodarz

8

Budziak Karolina

Kronikarz

9

Rolek Mariusz

Członek

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Skicki Ireneusz

Przewodniczący

2

Wyzkiewicz Michał

wiceprzewodniczący

3

Mazur Adrian

sekretarz

4

Oliwiecka Anna

Członek

 

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielcu
               38-222 Cieklin, Dzielec 60

 

OSP Łazy Dębowieckie

 

Jednostka powstała około 1906 roku. W 1910 roku ze środków gminnych zakupiono podstawowy sprzęt: sikawkę ręczną, węże, hełmy. W początkowym okresie straż podlegała zarządowi kółka rolniczego w Łazach. Przed 1914 rokiem naczelnikiem byli: Bronisław Misiołek i Szymon Witkowski. Po dłuższej przerwie straż została reaktywowana w 1930 roku z inicjatywy druhów: Jana Breja, Władysława Byczka, Andrzeja Budziaka, Jana Budziaka, Stanisława Kapanowskiego, Zygmunta Lepaka, Stanisława Rzońcy, Franciszka Sypnia, Wojciecha Szotta. W okresie okupacji oraz po wyzwoleniu naczelnikiem straży był Julian Misiołek, a zastępcą Stanisław Witkowski.

Zarząd OSP w latach 1960-1965: Julian Misiołek- prezes, Wojciech Krupa - naczelnik, Marian Kiełtyka - sekretarz, Kazimierz Byczek - skarbnik, Stanisław Libuszewski - gospodarz.

Zarząd OSP wybrany w 1971 roku: Marian Libuszewski - prezes, Julian Misiołek - naczelnik, Kazimierz Byczek - skarbnik, Stanisław Byczek - sekretarz, Stanisław Libuszewski - gospodarz, kierowca.

W 1985 roku jednostka otrzymała sztandar, który został poświęcony przez ks. bpa Ignacego Tokarczuka w dniu 3.06.1986 roku.

Jednostka wyposażona w samochód Star i Żuk oraz motopompy wraz z osprzętem i umundurowaniem bojowym.

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Lepak Jan

Prezes

2

Goleń Zbigniew

Vice Prezes Naczelnik

3

Faryj Kamil

za-ca naczelnika

4

Faryj Bogusław

Wice prezes

5

Budziak Artur

Sekretarz

6

Bartuś Daniel

Skarbnik

7

Mastej Marek

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Byczek Roman

Przewodniczący

2

Pyznar Grzegorz

członek

3

Goleń Michał

członek

 

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach Dębowieckich
              38-220 Dębowiec, Łazy Dębowieckie 158

 

OSP Majscowa

 

Jednostka powstała w 1954 roku, gdy wieś odbudowała się po II wojnie światowej. W pierwszych latach jednostka mieściła się w drewnianej remizie, a do straży należało 10 członków. Założycielami byli: Marian Zych, Józef Dykas, Franciszek Zych, Jan Zych, Eugeniusz Garbacik, Stanisław Garbacik, Marian Zych, naczelnikiem Józef Dykas. W latach siedemdziesiątych prezesem był Józef Dykas, naczelnikiem Franciszek Duwer. W latach osiemdziesiątych prezesem był Bogdan Wcisło, naczelnikiem Zbigniew Libuszewski. W 1987 r. podjęto budowę remizy w czynie społecznym. Oddanie obiektu nastąpiło 7 czerwca 1992 roku. Obecnie jednostka zrzesza 38 członków, działa 7 osobowa MDP osiągająca znaczące sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Jednostka dysponuje samochodem Star 29 i posiada kompletne usprzętowienie i uzbrojenie osobiste.

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Bal Grzegorz

Prezes

2

Miśkowicz Rafał

Vice Prezes Naczelnik

3

Kołdarz Janusz

VICE Prezes

4

Cieśla Marcin

Wice prezes

5

Wcisło Bogdan

Sekretarz

6

Wcisło Rafał

Skarbnik

7

Owsiak Piotr

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Libuszowski Mateusz

Przewodniczący

2

Owsiak Zbigniew

członek

3

Owsiak Bogdan

członek

 

 

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Majscowej
               38-220 Dębowiec, Majscowa 125

 

OSP Wola Dębowiecka

Jednostka powstała około roku 1903 z inicjatywy Zarządu Kółka Rolniczego oraz druhów: Karola Kostki - pierwszego naczelnika i Wojciecha Buczyńskiego - z-cy naczelnika. W latach 1930-1939 naczelnikiem OSP był Alojzy Grotowski, który również był Komendantem Rejonowym. Ponadto naczelnikiem jednostki był Franciszek Buczyński, Józef Fraszek, Jan Pepera, Jan Brągiel, Franciszek Misiołek. Zdzisław Dzik w latach 1965-1975 pełnił funkcję prezesa. Natomiast w latach 1975-1985 stanowisko prezesa pełnił Jan Pepera. Od 1985 do 2001 roku prezesem był Jan Szczepanik. 

Od roku 1985 naczelnikiem OSP jest Leopold Myśliwiec.

Jednostka posiada remizę, samochód Żuk, dwie motopompy i inny sprzęt oraz umundurowanie.

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Opałka Stanisław

Prezes

2

Stefanik Wojciech

Vice Prezes Naczelnik

3

Grotkowski Jan

za-ca naczelnika

4

Setlak Piotr

Wice prezes

5

Myśliwiec Tadeusz

Sekretarz

6

Dybaś Mariusz

Skarbnik

7

Sowa Paweł

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Kmieć Łukasz

Przewodniczący

2

Lawera Michał

wiceprzewodniczacy

3

Jasionowicz Lesław

sekretarz

 

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dębowieckiej
              38-220 Dębowiec, Wola Dębowiecka 172

 

 

OSP Wola Cieklińska

 

Jednostka OSP powstała w 1990 roku, a do straży wstąpiło 20 strażaków.

Na wyposażeniu jednostka posiada motopompę PO 5 wraz z kompletnym wyposażeniem  oraz samochód Żuk.

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Żychowski Stanisław

Prezes

2

Pykosz Euzebiusz

Vice Prezes Naczelnik

3

Mastej Czesław

za-ca naczelnika

4

Czechowicz Bronisław

Wice prezes

5

Starzec Jan

Sekretarz

6

Owczorz Maria

Skarbnik

7

Żychowski Ryszard

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Mastej Małgorzata

Przewodniczący

2

Dedo Andrzej

wiceprzewodniczacy

3

Owczorz Henryk

sekretarz

 

Adres :  Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cieklińskiej
                   38-222 Cieklin , Wola Cieklińska 28

 

OSP Zarzecze

 

Jednostka powstała w 1904 roku, będąc pierwotnie drużyną ogniową Kółka Rolniczego Zarzecza. Jej założycielem był ówczesny prezes Kółka Rolniczego Józef Konopka. Pierwszym naczelnikiem został Jan Ziomber, a jego zastępcą Józef Konopka. W skład drużyny wchodzili: Stanisław Dykas, Stanisław Marszałek, Franciszek Półgroszek, Franciszek Praszek, Walenty Trzeciak, Wojciech Trzeciak, Władysław Wietecha, Jan Wojtunik, Marcin Wojtunik, Jan Zoła. W latach 1968-1998 funkcję prezesa pełnił Zenon Konopka, Od 1998 roku do 2001 naczelnikiem był Bogdan Konopka. Pierwszą drewnianą remizę na sprzęt wzniesiono w 1910 roku. Uległa jednak zniszczeniu wraz ze sprzętem podczas „kampanii gorlickiej" 1915 roku. Kolejne zniszczenia dotknęły odbudowany obiekt i sprzęt w 1944 roku, gdyż wieś Zarzecze leżała na linii frontu. W latach 1946-1947 reaktywowano straż i strażacy  wznieśli kolejny drewniany  obiekt,  który  służył do 1990 roku, kiedy to podjęto budowę nowej remizy. Obiekt oddano do użytku w 1996 roku. W 1947 roku prezesem został wybrany Aleksander Trzeciak, naczelnikiem Tomasz Chochołek, a także Władysław Michnal, Jan Brągiel, Mariusz Musiał. Kolejnymi naczelnikami byli: Bartłomiej Konopka,  Jan Zoła,  Jan Ziomber,  Józef Konopka, Jakub Trzeciak, Feliks Chochołek, Stanisław Michnal, Michał Michnal, Tomasz Chochołek,  Aleksander Trzeciak,  Henryk Michnal,  Zenon Konopka,  Edmund Chochołek, Józef Wojtunik, Stanisław Wietecha, Bogdan Konopka. W 1970 roku straż otrzymała samochód pożarniczy „Żuk", a w 1997 samochód „Kamaz"  GCBA. W 2011 roku jednostka otrzymała samochód ciężarowy Man.  OSP Zarzecze zrzesza 74  członków tym  30  to  członkowie MDP. Jednostka dysponuje odpowiednim sprzętem i umundurowaniem specjalnym. Osiąga znaczące sukcesy na zawodach sportowo-pożarniczych. W  świetlicy  funkcjonuje  Izba Tradycji prowadzona przez historyka Jacka Pajdę. W zbiorach zachowano miedzianą prądownicę z początków XX w. i ręcznie kute bosaki, hełm wz. 50, planszę z odznakami honorowymi strażaków wykonaną przez J. Pajdę z własnych zbiorów.

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Marek Stanisław

Prezes

2

Wietecha Krzysztof

Vice Prezes Naczelnik

3

Bara Waldemar

za-ca naczelnika

4

Dąbrowski Zygmunt

Wice prezes

5

Brągiel Tomasz

Sekretarz

6

Wietecha Stanisław

Skarbnik

7

Wiatr Janusz

Gospodarz

8

Stój Andrzej

Kronikarz

9

Wietecha Antoni

Wiceprezes

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Wietecha Marcin

Przewodniczący

2

Rodak Andrzej

wiceprzewodniczacy

3

Opiela Tomasz

sekretarz


Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu
              38 -220 Dębowiec, Zarzecze 26

 

OSP Folusz

 

Jednostka powstała  26.06.2010r 

 

ZARZĄD JEDNOSTKI

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Skiba Piotr

Prezes

2

Bal Adam

Vice Prezes Naczelnik

3

Parzych Łukasz

Wiceprezes

4

Ślusarczyk Mirosław

Wice prezes

5

Brej Tomasz

Sekretarz

6

Zych Mariusz

Skarbnik

7

Mroczka Marian

Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna

lp

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Mizerak Tadeusz

Przewodniczący

2

Biesiadzki Krzyasztof

sekretarz

3

Jędryczka Hubert

członek


Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Foluszu
              38 -220 Dębowiec, Folusz

 

 Źródło:
Czesław Leosz "Księga pamiątkowa Ochotniczych Straży Pożarnych (kalendarium)"
Jasło 2003 r.
Informacje UG Dębowiec 2012